کتابخانه بیمارستان شهید بهشتی:

واقع در بیمارستان شهید بهشتی به آدرس - مرکز شهر: خ شهید محمد منتظری

مجموعه 4 هزار جلدی شامل کتب فارسی و لاتین

دارای یک نفر کتابدار نیروی طرحی جهت ارائه خدمات به کادر بالینی و پرسنل بیمارستان

FEATURES

طراحي و توسعه توسط تيک تم. © 2016 tiktheme. تمامي حقوق محفوظ است.