این بخش محلی برای نگهداری، امانت دهی، تمدید و رزرو منابع اطلاعاتی به کاربران می باشد. همچنین بررسی و پیگیری برگشت منابع و بررسی و پیگیری برگشت منابع وبررسی مخزن به منظور قفسه خوانی و وجین کردن مجموعه بر عهده این بخش می باشد.

FEATURES

طراحي و توسعه توسط تيک تم. © 2016 tiktheme. تمامي حقوق محفوظ است.