• کتابخانه مرکزی دانشگاه از ساعت 7:30 صبح لغایت 15:45 دقیقه (شنبه  لغایت چهارشنبه)به تمامی اعضاء و محققین دانشگاه ارائه خدمت می نماید.
  • ضمنا سالن مطالعه از ساعت 7:00 صبح لغایت 21  شب فعال می باشد.

FEATURES

طراحي و توسعه توسط تيک تم. © 2016 tiktheme. تمامي حقوق محفوظ است.